Adopce na dálku - naše společná pomoc

Ahoj,

každý rok se mnoho z nás zapojuje do adopce dnes už 18letého Harrisona Nzioki Mutuku z Keni.

Harrisonovi pomáháme od jeho osmi let.
Díky naší společné pomoci umožňujeme Harrisonovi chodit do školy, dostávat učebnice a školní pomůcky, ale i slušné oblečení a potraviny.
Díky nám Harrison dokončil základní školu a v letošním roce už i školu střední. Tento rok bude díky jeho dobrým studijním výsledkům přijat na školu vysokou.

Osobně věřím, že dát těmto lidem vědomosti a cíleně jim pomáhat v jejich domovině, je mnohem lepší, než jakákoliv materiální pomoc.

Humanistickému centru NAROVINU posíláme ročně částku 14400 Kč.

Jak se zapojit?

Do 10.6. se mi můžete přihlásit na email: zdenek.kobrle@wingtsunACTION.cz
Poté Vám sdělím, kolik se nás přihlásilo a vydělíme potřebnou částku počtem přihlášených lidí.

Výsledná částka pro každého, záleží samozřejmě na tom, kolik se nás přihlásí.

Samozřejmě je možné přispět také částkou libovolnou. O tuto částku se poté sníží počáteční suma, ze které se vydělí výsledná cena pro ostatní.

Více informací o adopci naleznete zde http://www.centrumnarovinu.cz

Pravidelně dostávám od koordinátorů dopisy od Harrisona a jeho rodičů s fotkama a vysvědčením, které vám následně přepošlu.

Věřím, že se stejně jako v minulých letech zapojí mnoho z Vás a společně uděláme dobrou věc.

Sifu Zdeněk Kobrle