Česká WingTsun Asociace a Latosa Escrima

Česká WingTsun Asociace je oficiální pobočka Hongkongské WingTsun Asociace vedené Sifu Chrisem Collinsem a podporována velmistrem Cheng Chuen Funem. Následujeme linii velmistrů Yip Mana a Leung Tinga.

Hlavní představitelé Czech WingTsun Association jsou Sifu Jiří Drnec a Sifu Zdeněk Kobrle.

Jiří Drnec začal s WingTsunem v roce 1997 a Zdeněk Kobrle v roce 1998. Jejich Sifu byl Oliver König z Vídně z Evropské WingTsun Organizace.

Od roku 2006 pokračovali ve studiu pod vedením Sifu Reimerse z Mnichova a Sifu Henry Müllera ze Süssenu v organizaci World Martial Arts Alliance.

Na sklonku roku 2012 poznává Zdeněk Kobrle ve Švédsku Sifu Chrise Collinse z Hongkongu. 

V květnu 2013 odjíždějí Zdeněk Kobrle a Jiří Drnec poprvé do Hongkongu, kde privátně trénují se Sifu Chrisem Collinsem a setkávají se s velmistrem Cheng Chuen Funem. Sifu Collins je přímým žákem velmistrů Cheng Chuen Funa     a Leung Tinga.

Vzniká Czech WingTsun Association stávající se součástí HKWTA (Hong Kong WingTsun Association) založené Sifu Chrisem Collinsem navazující na znalosti velmistra Leung Tinga a velmistra Cheng Chuen Funa.

Naši instruktoři navštěvují pravidelně Sifu Chrise Collinse v Hongkongu i na jeho seminářích v Evropě. Zároveň Sifu Chris každoročně navštěvuje Českou republiku, kde jsou jeho semináře otevřené všem zájemcům.

V našich školách se neplatí žádné přijímací, roční poplatky, nebo poplatky za zkoušky a sekce. Platí se pouze za výuku.

Vyučujeme autentické WingTsun ve stejné podobě, jako je tomu v Hongkongu.Jsme také oficiálními zástupci filipínského bojového umění Latosa Escrima. 

V současnosti jsme v ČR jediní, kdo vyučuje systém Latosa Escrima přímo podle metodiky a výukových programů velmistra Rene Latosy. 


     Zleva: Jiří Drnec, GM Rene Latosa, Zdeněk Kobrle