Sebeobrana pro ženy

U zrodu WingTsunu stály dvě ženy.

Systém je pro svou jednoduchost a funkčnost zvlášť vhodný pro ženy. Za pomoci WT principů se ženy mohou ubránit i mnohem silnějšímu protivníku.

Pravidelné tréninky v rámci škol probíhají ve smíšených skupinách, ale individuelně přizpůsobené každému jednotlivci s ohledem na jeho schopnosti.

Tématické semináře pro skupiny

Pro skupiny provádíme výukové semináře zaměřené na prevenci, verbální i neverbální komunikaci s agresorem a samozřejmě také na techniky používané v sebeobraně. Při nácviku se naučíte jak správně reagovat, bojovat ve stoje, na zemi, či za pomoci improvizovaných zbraní (předmětů denní potřeby).

V případě zájmu o realizování semináře pro skupinu minimálně pěti žen či dívek, nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace.

Ing. Zdeněk Kobrle, Tel.: 607 551 593, email: