Filozofie


Konfucianismus

V centru žádosti Konfucianismu je kladení základů jednotlivci, rodině a státu v etice, která je realizována v pěti hlavních konfuciánských ctnostech: vzájemná láska, poctivost, učenost, mravnost a upřímnost.

Ohniskem je přitom vzájemný vztah k druhému a společné jednání. Ve WingTsunu přikládáme zvláštní hodnotu tomu, že mladší žák prokazuje učiteli, případně staršímu žákovi respekt. Na druhé straně si je ale i učitel vědom své zodpovědnosti vůči žákům.


„Co si nepřeji, aby ostatní činili mně, nečiním druhým ani já“. (Konfucius)

Buddhismus

Z různých budhistických směrů je pro čínská bojová umění významný
především Chan-Buddhismus. Podstata Buddhismu je poznatek, že k životu patří vedle radosti také utrpení. Buddhista odmítá rozumové myšlení a své štěstí hledá v meditaci. Ve WingTsunu jsou buddhistické myšlenky především v nalezení správného duševního postoje při tréninku a boji. Každé počínání má být pochopeno intuitivně a mezery poznány podvědomě.
V tréninku forem mají být tahy prováděny meditativně. Například u provádění Siu Nim Tau se ustavičně koncentrujeme přímo na každý jednotlivě prováděný pohyb.

„Když jdeš, jdi – když stojíš, stůj – když mluvíš, mluv – když dýcháš, dýchej – když spíš, spi – dělej to však s jistotou.“Taoismus

Podstatný zřetel je v Taoismu kladen na harmonii mezi protiklady Yin a Yang.

Základem Taoismu je zacházet s dualitou života pomocí neúmyslného jednání zvaného Wu-Wei.
Taoista jedná spontánně, otevřeně, jednoduše a pružně, ne silně a tvrdě, ale
v souladu s přírodními zákony.
Ve Wing Tsunu se řídíme taoistickými pravidly jestliže:
Nebojujeme silou proti síle.
Převezmeme energii protivníka, podvolíme se a ve vzniklé mezeře
 reflexivně udeříme.

WingTsun je jako řeka tekoucí do moře. „Na celém světě není nic měkčího a poddajnějšího než voda. Přesto jí nic neodolá, když zaútočí.

(Lao-c‘)