Principy

WingTsun se zakládá na inteligentním prosazení čtyř elementárních principů.


Je-li cesta volná, jdi vpřed. 
  Ve WingTsun neustupujeme, nýbrž jdeme útočníkovi naproti.


Jsi-li se soupeřem v kontaktu, zůstaň přilepen. 
  Ve WingTsun se jednou vytvořený kontakt s pažemi a nohami protivníka již neztrácí.


Je-li protivník silnější než ty, podvol se. 
  Ve WingTsun se nepracuje proti síle protivníka, nýbrž se využije a obrátí proti němu.


Ustupuje-li protivník, následuj ho.  
  Zůstáváme co nejblíže útočníkovi čímž mu bereme šanci k druhému útoku.

Díky reflexnímu prosazení těchto principů, nehrají silové poměry mezi útočníkem a obráncem, který ovládá WingTsun, velkou roli. Právě naopak: čím tvrdší útok agresor vyvíjí, tím účinněji je poražen.