Psychologie

Sám na nočním parkovišti…

Cítíte ten nepříjemný pocit, když jste sami v temné podzemní garáži? Máte divný pocit v břiše, když jdete v noci domů a uslyšíte za sebou kroky? Nejen ženy znají tento problém. Také muži takto začnou myslet, když se k nim v noci blíží horda hrozivě vyhlížejících postav. Strach se dodatečně často ukazuje neodůvodněný. Momentální skličující pocit z tělesného ohrožení se však dá jen těžko odstranit.

To je cíl ve WingTsunu. Pocit bezpečí kdykoliv, v každé situaci.

Naučíte se nebezpečné situace včas rozpoznat a již předem se zachovat správně. Dostanete-li se přesto do krajní situace, víte, že se sami dokážete účinně bránit.

Kdyby pohled mohl zabíjet…

Psychologický aspekt hraje u fyzických střetů podstatnou roli. Zpravidla plyne hádka podle stejného schéma. Na začátku většinou stojí výměna pohledů – agresor si hledá oběť. Dívá-li se člověk v tomto momentu „špatně“ ihned následují urážky a nadávky. Teprve ve třetí fázi eskalace dochází k násilnostem. Z těchto poznatků vyplývá mnoho variant jak ukončit spor bez nutnosti fyzického nasazení. WingTsun žáci trénují ve hře s přidělenými úlohami jak musí reagovat na útočníka – v ideálním případě bez boje. To nás učí správně zacházet s nebezpečnými situacemi, tzn. včas je rozpoznat a vůbec se do nich nedostat. Výsledkem je uklidňující pocit bezpečí.