Zdraví

Nedílnou součástí výuky WingTsun je výrazné zaměření na otázku zdraví, rozšíření pohybového aparátu, částečná léčba zranění, zvýšení fyzické a v neposlední řadě i psychické kondice.

V dnešní civilizované společnosti, která je ovládána honbou za živobytím a životními jistotami vůbec, je často zapomínáno na známé motto: "... ve zdravém těle zdravý duch". „Zdravý duch“ je v našich školách prosazován, přičemž veškerá výuka je zaměřena na dosažení harmonie těla a ducha.. Procvičováním pohybů tohoto čínského bojového umění se v člověku probouzí vztah ke svému tělu, rozvíjí funkce jednotlivých částí těla, načež je zaměřeno i na práci s „vnitřní energií“. Speciální cvičení, které jsou do výuky zahrnuty, poskytují tělu více než dostatečnou satisfakci za den strávený v křesle a učí jej se o své tělo starat.

V dnešním hmotně - materialisticky zaměřeném světě nejsme schopni zůstat chvilku v klidu, mysl neustále těká z místa na místo a klid, ten pravý klid mysli je nám nepochopitelně cizí.

„ Ukažte člověku klid a vyzvěte jej, aby se k vám přidal— ale on stejně nebude mít k tomu vše potřebné, například čas ...“.