Latosa Escrima

Jsme oficiálními zástupci Latosa Escrimy v České republice. Za podpory velmistra Rene Latosy se zabýváme výukou filipínského boje se zbraněmi i beze zbraně.