CO učíme

WING TSUN

WINGTSUN JE ČÍNSKÝ KUNG FU SYSTÉM ZNÁMÝ SVOU ÚČINNOSTÍ V POULIČNÍCH KONFLIKTECH. JE TO ÚTOČNÝ ZPŮSOB OBRANY, POUŽÍVAJÍCÍ CELÉ TĚLO JAKO ZBRAŇ.

Wing Tsun je umění sebeobrany

WingTsun (jiný přepis pro Wing Chun) je dnes jedno z nejefektivnějších a nejpopulárnějších bojových umění na světě. WingTsun se může naučit každý. Nemusíš být kdovíjaký sportovec. Nepoužíváme brutální sílu, ani oku lahodící akrobatické pohyby. Jednoduché, přímé a logické techniky, založené na biomechanice, unikátních principech, a strategiích boje, Ti zajistí vítězství i nad větším, silnějším a agresivnějším protivníkem.

Trénink dělá mistra!

WingTsun Tě po pár lekcích neudělá neporazitelným bojovníkem. Upřímně, to žádný bojový nebo sebeobranný styl. Tedy pokud má opravdu fungovat.
Naučit se působivě vypadající techniky je jednoduché. Umět je efektivně použít, to už je jiné kafe. Vědět, co udělat, a opravdu to udělat, je velký rozdíl.

Trénink WingTsun není založený na neustálém drilování technik či vytváření modelových sebeobranných situací, které mají simulovat reálný útok. Ve skutečnosti totiž nemůžeš vědět, co přesně útočník udělá. Možností je příliš mnoho a vlivem stresu a krátké reakční doby, není možné si na vhodné řešení mnohdy ani vzpomenout, natož ho včas použít. Naučit se účinně bránit, ale samozřejmě nemůže trvat dlouhá léta.

V čem je tedy fígl?

Děláme to chytře

Namísto typického nejdřív blok a potom úder, tak běžného v mnoha jiných stylech, ve WingTsun děláme obranu i protiútok současně. Vážně, všechno naráz. Prostě dva v jednom. Někdy i tři 🙂

Nekopeme vysoko. V těsných džínách, s neprotaženým tělem nebo ve vysokých podpatcích to totiž není moc dobrý nápad. Nehledě na to, že nízké kopy do slabin nebo kolene, jsou účinnější a nenaruší Ti stabilitu.

Recept na úspěch je ale hlavně v unikátní tréninkové metodě Chi Sau (lepící se ruce), která Tě naučí reagovat na přicházející útok bezmyšlenkovitě a okamžitě. Tato metoda je založena na vnímání tlaku soupeře a využití pružné síly, vycházející z uvolněnosti a koordinace celého těla.

Jak to funguje?

Prostě skvěle. Teď vážně. Zjednodušeně řečeno, to děláme asi takto. Okamžitě vyrazíme vstříc agresorovi prudkým protiútokem; bleskovou sérií úderů, loktů či kopů. Tím ho nejen překvapíme, ale také navážeme s jeho končetinami těsný kontakt. Díky tomuto “přilepení se” k protivníkovi doslova cítíme, co se soupeř chystá udělat. Pokud je jeho síla příliš velká, podvolíme se a následně ji použijeme proti němu. V opačném případě okamžitě využijeme volný prostor k útoku (více si o tom přečti v kapitole principy). 

Vtip je v tom, že díky uvolněnosti a pružnosti, které neustále trénujeme, si ruce v podstatě samy dokáží najít slabinu v krytu útočníka. To vše Ti dodá převahu a umožní zasadit soupeři drtivou porážku.

Ukázka volného provedení Chi sau (lepících se rukou)

Základní principy Wing Tsun

WingTsun se zakládá na inteligentním prosazení čtyř elementárních principů.

Je-li cesta volná, jdi vpřed

Překročí-li soupeř pro nás bezpečnou hranici, Wing Tsun neučí soupeři ustupovat, ale jít mu aktivně naproti. V zásadě se jedná o protiútok za použití jakékoliv části těla, kterou lze v dané chvíli efektivně použít, a pokud v cestě nestojí překážka postupovat stále vpřed, nezastavovat se.

Jsi-li se soupeřem v kontaktu, zůstaň přilepen

Narazíme-li na překážku, je účelné neztratit s překážkou taktilní (hmatový) kontakt. Hmat umožňuje mnohem rychlejší reflexní reakce obránce na útočníkův podnět (údery, kopy atd.), než zrak a sluch. Wing Tsun rozvíjí hmatové reflexní reakce za pomocí cvičení nazývaného Chi Sau („lepící se ruce“), díky kterému WT bojovník získá nejen rychlé reflexní reakce, ale rovněž schopnost nejkratší cestou překážku překonat a pokračovat vpřed.

Je-li protivník silnější než ty, podvol se

V boji není čas ani prostor zjišťovat, jestli jsme fyzicky silnější, než soupeř. Wing Tsun proto nepracuje proti síle soupeře hrubou silou, ale učí, jak se jí vyhnout, rozptýlit ji, vychýlit jiným směrem, a zároveň využít proti útočníku samotnému. Tento přístup dává možnost i slabším jedincům porážet silnější soupeře.

Ustupuje-li protivník, následuj ho

Při ústupu soupeře zůstáváme v těsném kontaktu, čímž mu znesnadňujeme další akci ve chvíli, kdy se například napřahuje k úderu či kopu, nebo se snaží vytvořit prostor k opětovnému útoku ústupem vzad.

CHCEŠ TO ZKUSIT? REZERVUJ SI ZKUŠEBNÍ TRÉNINK ZDARMA!